Witamy w sklepie
Organiczna Wioska Market


Bardzo się cieszymy, że tu jesteś. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny

rabat powitalny w wysokości 10 zł

na pierwsze zakupy w naszym sklepie. Wystarczy, że podasz nam swój e-mail, a my prześlemy kod rabatowy wprost na Twoją skrzynkę.

Życzymy udanych zakupów ❤️


Wykorzystałeś już kod rabatowy.
Podany email jest niepoprawny.
Kod rabatowy został wysłany na maila.*Promocja dotyczy wyłącznie nowych klientów, na zakupy powyżej 100zł

Kategorie
Pokaż/Ukryj filtrowanie

Regulamin

§1 Definicje

1. Sprzedawca, Usługodawca – Tomasz Stojanov Invest z siedzibą w 08-110 Siedlce, ul. Katedralna 16, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 821-264-47-69, REGON: 362854871

2. Sklep, Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.organicznawioska.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.

3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki dokonywania zakupów na stronie www.organicznawioska.pl

4. Konsument – zgodnie z art. 22 KC, konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca – zgodnie z art. 43 KC, przedsiębiorcą jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

6. Klient, Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca zawierający lub zamierzający zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór informacji w systemie teleinformatycznym administratora Sklepu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na stronie www.organicznawioska.pl zgodnie z regulaminem Sklepu.

8 . Umowa Sprzedaży – umowa dwustronnie zobowiązująca, sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego, a kupujący zobowiązuje się do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Umowa sprzedaży zawierana jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

9. Produkty – prezentowane w Sklepie towary oraz produkty dostępne do sprzedaży.

10. Koszyk – lista sporządzona z oferowanych i dostępnych na magazynie Sprzedawcy Produktów.

11. Zamówienie

12. KC, Kodeks Cywilny – akt prawny, systematyzujący stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami)

13. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta do zawarcia umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

15. Newsletter – elektroniczna usługa umożliwiająca otrzymywanie cyklicznych treści marketingowych przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy oraz dostawę.

17. Punkt odbioru -  stacjonarne miejsce wydania rzeczy określone w sposobie dostawy

§2 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.organicznawioska.pl prowadzony jest przez firmę Tomasz Stojanov Invest z siedzibą w: 08-110 Siedlce, ul. Katedralna 16, wpisaną dnia 1.11.2015r. do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 821-264-47-69, REGON: 362854871.

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w sklepie www.organicznawioska.pl , prowadzonym przez firmę Tomasz Stojanov Invest.

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich klientów sklepu oraz dotyczy wszystkich zamówień składanych przez konsumentów jak i przedsiębiorców za pośrednictwem strony internetowej.

3. Ceny w Sklepie Internetowym Organiczna Wioska są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w walucie polskiej - polskich złotych (PLN).

4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim z uwzględnieniem prawa polskiego oraz niniejszego regulaminu.

§3 Opis działalności

1. Działalność

Tomasz Stojanov Invest prowadzi sprzedaż produktów i towarów oferowanych w Sklepie Internetowym za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są za pomocą strony www.organicznawioska.pl .

2. Obszar działalności

Usługi oferowane przez Sprzedawcę są skierowane do Konsumentów oraz Przedsiębiorców znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia określana jest każdorazowo na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

3. Informacje o produktach

Zamieszczone na Sklepie Internetowym informacje produktowe (opis, skład, alergeny, wartości odżywcze, zdjęcie etc.) pochodzą bezpośrednio od producentów bądź dystrybutorów produktów, Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby były one poprawne oraz aktualne, nie mniej jednak mogą czasami występować różnice ze względu na różnice partii produktów, zmiany składu, zmiana oprawy graficznej produktu, w związku z czym Klient zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia zamieszczonych w Sklepie informacji z informacją zamieszczoną bezpośrednio na opakowaniach produktu.

4. Klienci

Z oferty Sklepu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

5. Rejestracja Konta Klienta

Rejestracja Konta Klienta nie jest obowiązkowa, istnieje możliwość zakupów produktów bez konieczności rejestracji, niemniej jednak wymaga to każdorazowego podania danych płatnika oraz danych do wysyłki. Osoby zarejestrowane mogą mieć dostęp do korzystniejszych ofert oraz rabatów.

5.1. Usunięcie konta

Każdy zarejestrowany Klient ma prawo do usunięcia swojego konta, kierując taką informację na adres mailowy hello@organicznawioska.pl lub wysyłając pocztą na adres siedziby Sprzedawcy.

§4 Złożenie zamówienia

1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z wykluczeniem okresów w których występują problemy techniczne, do czasu ich naprawienia.

2. Złożenie zamówienia następuje po dodaniu do koszyka produktu/-ów, wyborze rodzaju dostawy, rodzaju płatności, miejsca dostawy oraz zaakceptowaniu regulaminu przez Klienta.

3. Ilość dodanych do koszyka produktów jest ograniczona do aktualnego stanu magazynowego danego produktu, w przypadku chęci zakupu większej ilości danego produktu system automatycznie ustali jego maksymalną ilość.

4. Przyjęcie zamówienia złożonego przez Klienta zostanie potwierdzone poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji konta lub podany podczas składania zamówienia.

§5 Zawarcie umowy

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na odległość w ramach zorganizowanego systemu, przy wykorzystaniu rozwiązań Sklepu.

§6 Realizacja zamówienia

1. Koszty dostawy określane są każdorazowo podczas procesu składania zamówienia

2. Informacje odnośnie kosztów i czasu dostawy znajdują się w drugim kroku składania zamówienia.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z polskim prawem, Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania towaru.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza dostępnego pod niniejszym >>LINKIEM<<

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do zwrotu towarów w stanie niezmienionym.

4. Zwrot towarów powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki na adres Sprzedawcy.

5. Konsument ponosi jedynie koszty zwrotu towarów do Sprzedawcy.

6. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci dokonaną przez niego płatność za zwrócone towary oraz koszty dostarczenia zwracanych towarów odpowiadające kosztom najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

8. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi, który zawarł umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

9. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

-  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

10. Postanowienia dotyczące Konsumenta, zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta

§8 Płatności

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. Płatność za zamówienie złożone w Sklepie Internetowym organicznawioska.pl następuje w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

- płatność kartą online:
* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro”

- płatność przelewem online

- płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 02 1090 2688 0000 0001 4653 9060

- płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki u kuriera

- płatność gotówką lub kartą u dostawcy (tylko w przypadku wyboru transportu własnego)

§9 Koszt, sposoby i termin realizacji dostawy

1. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, o ile Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi zarówno na stronach Sklepu w zakładce dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia.

2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi poniższe formy dostawy Zamówienia:
- przesyłka kurierska
- przesyłka kurierska pobraniowa
- przesyłka paczkomatowa
- odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym pod adresem: 08-110 Siedlce, ul.Katedralna 16 w godzinach od poniedziałku do piątku od 9 do 20 oraz w soboty od 9 do 17.
-  transport własny, dostępny tylko na określonym obszarze – sprawdź aktualny obszar transportu własnego >> LINK <<

4.  Sprzedawca zobowiązuje się do wysyłki towarów bez zbędnej zwłoki. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym Sprzedawca posiada na swoim magazynie, w związku z czym Sprzedawca dopełni wszelkich starań, aby towar został wysłany maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności przy odbiorze)

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji wysyłki w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku błędu technicznego, rozbieżności stanu magazynowego z faktycznym etc. W takich przypadkach Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o istniejącym problemie i zaproponuje dogodne rozwiązanie.

§10 Rękojmia, gwarancje i odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność za wady zakupionego towaru z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 556 Kodeksu Cywilnego

2. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@organicznawioska.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

3. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

4. Klient, który korzysta z uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć Produkt wadliwy na adres siedziby Sprzedawcy.

§11 Postanowienia końcowe

1. Klient korzystający z usług Sklepu zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie usługi w przypadku podania nieprawdziwych danych

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanych na adres email Klienta, co może wynikać z blokowania lub usuwania wiadomości przez zainstalowane oprogramowanie na urządzeniu użytkowanym przez Klienta, blokowaniem przez administratorów lub inną awarię.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu ze skutkiem na przyszłość z ważnych przyczyn.

4. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

5. Po dostarczeniu Towarów Klientowi, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny.

§12 Dane osobowe

1. Administratorem Państwa danych osobowych Klienta jest firma Tomasz Stojanov Invest z siedzibą w 08-110 Siedlce, ul. Katedralna 16

2. Dane osobowe podane przy zakładaniu Konta przetwarzane będą w celach realizacji oraz obsługi zamówień lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem.

3. Dane dotyczą Klientów Sklepu internetowego.

4. Kategorie danych osobowowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres zamawiającego, adres dostawy, numer telefonu, nip, adres IP.

5. Dane ujawnione zostają osobom i firmom ściśle współpracującym ze Sprzedawcą, tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia - firmy, które świadczą usługi księgowe, hostingowe, logistyczne.

6. Dane będą przetrzymywane do czasu ustania obowiązku prawnego, bądź w przypadku wycofania zgody przez Klienta.

7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Art. 6, ust. 1, lit. b RODO.

8. W przypadku zaakceptowania zgód marketingowych, do czasu ich wycofania, Sprzedawca oświadcza, że nie zamierza przekazywać danych Klientów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, jedynymi odbiorcami danych osobowych będą podmioty ściśle współpracujące ze sprzedawcą, szczególnie w zakresie administracji i marketingu.Kontakt ze sklepem